Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид хууль, эрх зүйн танин мэдэхүйн уралдаант тэмцээнийг зохион байгууллаа.

Говь-Угтаал сумын цахим хуудсанд нээлттэй мэдээлийн өдөрлөг зохион байгууллаа.

Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа.

Захиргааны албан хаагчид байгаль хамгаалагчийн үйл ажиллагааг харуулсан баримтат киноны зураг авалтанд оролцлоо.

Хамгаалалтын захиргааны бичиг хэргийн ажилтан архив албан хэрэг хөтлөлтийн зөвлөн туслах үйлчилгээ авлаа.

СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2021 оны 11 сарын 09

Сурагчдад "Эх дэлхийгээ хайрлая" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Цогцолборт газрын өвөлжөө, хаваржааны судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Цогцолборт газарт нүүдэллэн амьдардаг цагаан зээрийн тархацыг судлан тогтоов.

Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид 10-р сард 55 удаагийн эргүүл хийлээ.

Хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтээс үүсч буй хүндрэл бэрхшээл

Тусгай хамгаалалттай газарт тарваганы нүхнүүдэд хавх тавьж хууль бус ан хийснийг илрүүлж арга хэмжээ авлаа.

МАНУУЛЫГ ЗУРАГЖУУЛЛАА.

2021 оны 11 сарын 08

Цогцолборт газрын мануулыг зурагжуулж, байршлыг тогтоон ажиллалаа.