Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж "ЗӨРЧИЛГҮЙ" дүгнэгдлээ.

Хамгаалалтын захиргааны даргын удирдамжийн дагуу 2019 оны 2 сарын 12-ны өдөр Баян уулын баруун болон урд талд 2 тн хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажил...

Их газрын чулууны БЦГ-т хууль бусаар жонш ухах зөрчил гарч байгаатай холбогдуулан ХЗ-ны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Их газрын чулуу, Гурвансайхан, Буянт у...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ.

2019 оны 01 сарын 31

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Цагдаагийн газар, МХГ, БОАЖГ, Их газрын чулууны БЦГХЗ-ны бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан ажлын хэсэг 2019 оны 1 дүгээр сарын 28-ны ө...

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хязгаарлалтын бүс Буянт уул, Нүхтийн хяр, Гүн шанд гэх газруудад Флюорит буюу хайлуур жонш, Кальцит буюу хээрийн ж...

Тус уулзалтаар хамгаалалтын захиргаанаас 2018 онд хийгдсэн аялал жуулчлалын ажлын сайн туршлага, бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж, ТХГН-ын брэндбүүкийг тани...

Тус тооллого судалгаагаар нийт АРГАЛЬ-216 бодьгал, ЯНГИР-159 бодьгал бүртгэгдлээ.

2018.12.18-нд Их газрын чулууны ууланд 1.5 тонн хужир, Ерлөг хайрханд 1.5 тонн хужир нийт 3.0 тонн хужрыг идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нутгийн иргэдтэй хамтран ...

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгжийн мэдэээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн засварлах, шинэчлэх, нэгдсэн нэг програмд оруулах зо...

Зөвлөгөөнд оролцлоо.

2018 оны 12 сарын 07

Дундговь аймгийн ГХУСЗ, Прокурорын газраас зохион байгуулсан "Зөрчил болон тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" нь зөвлөгөөнд оролцлоо.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Ажлын байрны стандарт”, “Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй а...

Ховор ургамлын судалгааг 2018 оны 7-9  өдрийн хооронд Дагуур хүж өвс-/Haplophyllum dahuricum/, Анхил сонгино-/Allium odorum/, Шинэсэрхүү бударгана-/Salsola lari...