Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамгаалалтын захиргааны байгууллагын галлагааны өрөөг янзаллаа.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2021 оны 09 сарын 13

Хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтийн замд хяналт тавьж ажиллалаа.

2023-2026 онуудад хэрэгжих менежментийн төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг авлаа.

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газарт зэрлэг амьтдад хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Их газрын чулууны цогцолборт газарт чоно, мануул, үнэг, үхэр огодой, шонхор, зурам, эрээн хавирганы судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт хууль бусаар ашигт малтмал олборлолтоос үүссэн эвдэрсэн газрын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газарт их цэвэрлэгээ хийлээ.

ЧУЛУУН ХААЛТ ХИЙЛЭЭ.

2021 оны 08 сарын 18

Отоглох цэгийн ойролцоо олон салаа зам гаргахаас урьдчилан сэргийлж чулуун хаалтыг сэргээн босголоо.

Аяллын маршрутын дагуух Бурхантын агуй, Эхийн умайн мэдээллийн самбарыг засварлалаа.

МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАРЫГ ЯНЗЛАН, СЭРГЭЭЛЭЭ.

Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид отоглох цэгийн элсийг цэвэрлэлээ.

Байгаль хамгаалагчийн байрны гадна хурсан элсийг цэвэрлэлээ.