Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Туршлага судаллаа

2022 оны 04 сарын 20

KFW төслийн хүрээнд туршлага судаллаа

Байгаль хамгаалагч нар эргүүл ,хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна.

Хяналт шалгалтын ажил

Дэлхийн усны өдөртэй холбогдуулан ЕБС -н сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

ХӨДӨЛГӨӨН МЭДРЭГЧТЭЙ КАМЕРТ АРГАЛЬ, ЯНГИР БҮРТГЭГДЛЭЭ.

БОАЖЯ-НЫ САЙД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.

Чуулганд оролцлоо.

биотехникийг зохион байгууллаа.

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

2022 оны 02 сарын 22

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

Биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Албан хаагчид 2 тн хужирыг бэлтгэв.