Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хужир, өвс тараан байршуулав.

нутгийн иргэдтэй хамтран тооллого хийв.

        Цогцолборт газарт хууль бусаар жонш ухаж болзошгүй газруудад Гурвансайхан сумын БОХУБ, Цагдаатай хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Гурвансайхан, Говь-Угтаал сумын Засаг дарга, багийн засаг дарга, БОХУБ нартай хамтран Эрдэнэс силвер ресурс ХХК-ын албан хаагчидтай уулзалт зохион байгууллаа.

Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж хүлээн авч гарын бэлэг гардуулсан.

Нягтлан бодогчийн ажлын байрны зарыг олон нийтэд хүргэж хууль журмын дагуу сонгон шалгаруулж Төрийн нарийн бичгийн даргатай зөвшилцөн томилсон.

“Бүх нийтийн бэлэн байдал зэрэг”-т шилжүүлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын мэргэжилтэн Ш.Намсрайжав, жолооч Ё.Зангад 24 цагийн постонд гарсан.

Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх эмчийн үзлэгт бүрэн хамруулсан.