Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

БОАЖ-ын сайдын 2018 оны 05 сарын 02-ны өдрийн А/116 дугаар тушаалаар Их газрын чулууны БЦГ-т аялах аяллын маршрутыг баталлаа. 

Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа Дундговь аймгийн албан байгууллагуудаар 2018 оны үйл ажиллагаагаа сурталчилан, салбарын бодлого чиглэлийн талаар ...

ЕБС-ийн 6-12 дугаар ангийн сурагчдын уран сэтгэмжийг хөгжүүлэх, аливаад идэвхи санаачлагатай, бүтээлчээр хандах, байгаль, амьтан ургамлаа хайрлах төлөвшил суулг...

Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион бай...

Соёлын өвийн үндэсний төвтэй хамтран Их газрын чулууны БЦГ дахь "Түүх соёлын биет болон биет бус өв уламжлан өвлөгчийн судалгаа"-г мэргэжилтэн, байгаль хамгаала...

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын аяллын маршрут энэ оны 05 дугаар сард батлагдсан билээ. Тус маршрутын дагуу зүг чиг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг мод...

Их газрын чулууны БЦГ-т 2018 оны 08 сарын 22-24-ний өдрүүдэд Агуйн тооллого судалгаа хийлээ. Судалгаагаар нийт 13 агуй, 2 хавцал бүртгэлээ. 

Баян булаг рашааны ойр орчмыг цэвэрлэж, цаашид учрах хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авлаа.

Их газрын чулууны БЦГ-ын байгаль хамгаалагч Д.Мөнх-Очир ёрвонгийн баруун хойно камер байрлуулсан. Тус камерт аргаль хонь-17, янгир ямаа-26, туулай-1, үнэг-1 бүр...

Их газрын чулууны ууланд байрлах мэдээллийн 2 ширхэг төмөр самбарыг шинээр будаж мэдээллийг шинэчлэн байршууллаа

Замын хаалт хийсэн газруудад 16 ширхэг хориглох тэмдэг хийж байршууллаа. 

Гурвансайхан сумын цагдаа ахлах ахлагч О.Эрдэнэ, Говь-Угтаал сумын БОУХБ Б.Ганцацралтай хамтарсан "төлөвлөгөөт хяналт шалгалт" хийлээ.