Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

МОД ТАРИЛАА

2020 оны 07 сарын 28

Гадна орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, эко хашаатай болох зорилгоор байгууллагын хашаандаа 600 ширхэг хайлаас, цөөн тооны улиас мод тарилаа.

УСТ ЦЭГТ УС ХИЙЛЭЭ

2020 оны 06 сарын 15

Зэрлэг амьтдад зориулж уст байршуулах боломжтой газруудад шинээр уст цэг байгуулсан. Тус цэгүүддээ байнгын ус задгайлах ажлыг зохион байгуулж 5 дугаар сараас хо...

Цаг агаарын байдал хуурайшилттай, гангийн байдалтай байгаа тул хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид 6/10- 12-ны хооронд тарваганы 7 цэгт 15 тонн усаар усалгаа ...

ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2020 оны 06 сарын 02

"Зөв дадал -Ногоон ирээдүй" сарын аяны хүрээнд Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчидтай ...

Ажлын хэсэг 2020 оны 05 сарын 18-21-ний өдрүүдэд цогцолборт газар дахь мэдээллийн самбар, тэмдэг тэмдэглэгээг буулгах, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ...

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2020 оны 06 сарын 02

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газарт хууль бусаар жонш ухагдсан 82.96 м3 талбайг булж дахин ухагдахаас урьдчилан сэргийлж нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохио...

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Гурвансайхан сумын Цагдаагийн хэсэгтэй хамтран цогцолборт газрын хамгаалалтын бүсээр дайран ...

Уулын туруутан амьтдын хаврын тооллого судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгээ.