Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2021 оны 02 сарын 24

Хүнд даацын автомашинуудад хяналт шалгалт хийлээ.

Биотехникийн арга хэмжээг авч ажиллалаа.

Албан хаагчид байгууллагын ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настанд гарын бэлэг гардууллаа.

Аялалын маршрутыг харуулсан макет хийлээ.

Биотехникийн арга хэмжээг авч ажиллалаа.

Хужир, өвс тараан байршуулав.

нутгийн иргэдтэй хамтран тооллого хийв.

        Цогцолборт газарт хууль бусаар жонш ухаж болзошгүй газруудад Гурвансайхан сумын БОХУБ, Цагдаатай хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Гурвансайхан, Говь-Угтаал сумын Засаг дарга, багийн засаг дарга, БОХУБ нартай хамтран Эрдэнэс силвер ресурс ХХК-ын албан хаагчидтай уулзалт зохион байгууллаа.