Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Их газрын чулууны ууланд Хустайн байгалийн цогцолборт газраас Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах ажил амжилттай хэрэгжиж байна.

Хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Идэвхтэн байгаль хамгаалагч, орчны бүсийн зөвлөлийг чадавхжуулах сургалтыг 2019 оны 5 сар...

Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нутгийн иргэдтэй хамтран 2019.05.17-нд уулын туруутан амьтдын тоолло...

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу хаврын “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн хүрээнд Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан с...

МОД ТАРИХ АЯНД НЭГДЛЭЭ.

2019 оны 05 сарын 10

БНСУ-ын Гянг хоттой Дундговь аймаг 2009 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 10 жилийн хугацаанд 100 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд тус хамгаалалты...

Г.Тувааны нэрэмжит Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд энэ сард албан хаагчдаа эрүүл мэндийн урьдчи...

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм"-ийн дагуу ба...

Зөвлөгөөнөөр байгаль хамгаалах, усны нөөцийг зохистой ашиглах хамгаалах, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төрийн болон бусад оролцогч талуудын амтын ажиллагааг ...

Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхижуулах ажлын хүрээнд улирал бүр албан хаагчдаас хуулий...

Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн мэр...

"Байгалиа хамгаалъя" аяныг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгаль хамгаалагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтыг 4 сарын 29-өөс 5 сарын ...

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргаас Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны дарга, БОХУБ-тай байгуулах гурвалсан гэрээг 2019 оны 04 дүгээр сарын...