Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхижуулах ажлын хүрээнд улирал бүр албан хаагчдаас хуулийн мэдлэг шалгах тестийг авч, үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор "Элсэн цаг" тэмцээнийг зохион байгууллаа. 


1-р байранд Хамгаалалтын захиргааны даргатай "Чингисийн хүлэг" баг тэргүүн байрыг эзэллээ.