Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу хаврын “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн хүрээнд Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ” сарын аянд нэгдэх аймгийн төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, цөлжилтийг бууруулахад иргэн бүр, гар бие оролцуулах зорилгоор зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээнд хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид Гуяаны төгөл дэх талбайд мод тарилаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд төрийн байгууллагуудын албан хаагчид 1500 хайлаас тарьсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now