Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нутгийн иргэдтэй хамтран 2019.05.17-нд уулын туруутан амьтдын тооллого судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Тус судалгаагаар:
✅Угалз-46, хонь-79, шүдлэн-33, хурга-39 Нийт -197 бодьгал аргаль
✅Тэх-55, ямаа-98, шүдлэн-37, ишиг-40 Нийт-230 бодьгал нийт тоологдлоо.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now