Хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Идэвхтэн байгаль хамгаалагч, орчны бүсийн зөвлөлийг чадавхжуулах сургалтыг 2019 оны 5 сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах журам, байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус жонш олборлолтод хяналт тавихад анхаарах асуудал зэргээр сургалт хийж, үйл ажиллагаа, газар ашиглалтын талаар мэдээ, мэдээлэл өглөө.

Мөн шинэ идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарт үнэмлэх гардуулж, ажилд нь амжилт хүслээ.