Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг дэмжих зорилгоор байгууллагын гадна талд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан шатыг хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now