Их газрын чулууны ууланд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй Төв боржигон тур баазын үйл ажиллагаанд 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/210 дугаар тушаалаар батлагдсан хяналтын хуудсаар шалгалт хийлээ. 
 

 

Шалгалтаар их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн тул БОХУБ-ын актаар үйл ажиллагааг нь түр хугацаагаар зогсоож лацадсан.