ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

2019 оны 07 сарын 26

"Цэвэрхэн наадацгаая-Хандлагаа өөрчильe" аяны хүрээнд Их газрын чулууны БЦГ-т их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээгээр нийт  2.5 тн хогийг цэвэрлэж нэгдсэн  хогийн цэгт хүргэлээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now