САЙН ТУРШЛАГА СУДЛАВ

2019 оны 07 сарын 26

Улаан тайгын УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Зэд хантай бүтээлийн нурууны дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаадын сайн туршлагыг судаллаа.

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа 7 дугаар сард дээрх хамгаалалтын захиргаадын үйл ажиллагаа, ажлын туршлагатай танилцаж харилцан туршлагаа хуваалцлаа.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now