ОРОХ ХААЛГА ХИЙЛЭЭ.

2019 оны 08 сарын 28

Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газраас хамгаалалтын захиргаанд бэлэглэсэн хаягаар Их газрын чулууны уулан дахь Задгай театр хүрэх замд орох хаалга хийлээ.

Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны хамт олондоо талархсанаа илэрхийлье.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now