"Хоггүй, цэвэрхэн Монгол" аян, Хамгаалалтын захиргааны төлөвлөгөөний дагуу Говь-Угтаал сумын ЕБС-ийн сурагчдад "Хогийн тухай ойлголт, хогийг ангилан ялгах нь "сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар хүхдүүдэд видео хичээл үзүүлж, хог, түүний хор уршиг,  хогны байгальд шингэх хугацаа зэргийн талаар харилцан ярилцлаа.

Мөн сургалтын хүрээнд "Хоггүй, цэвэрхэн Монгол" аяныг танилцуулж сурагчдыг аянд нэгдүүллээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now