ХОГГҮЙ, ЦЭВЭРХЭН МОНГОЛ

2019 оны 10 сарын 23

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулж буй Хоггүй, цэвэрхэн Монгол аяныг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан холбогдох ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа билээ. Тус аяныг хэрэгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор Дундговь аймгийн төвд байрлах мэдээллийн самбарт 3*6 хэмжээтэй аннос байршууллаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now