ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2020 оны 06 сарын 02

ЗӨВ ДАДАЛ-НОГООН ИРЭЭДҮЙ сарын аяны хүрээнд Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчидтай хамтран Их газрын чулууны ууланд:
 
  • Задгай театр
  • Хур харцагын тагт орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэж, нийт 2 тн хогийг Гурвансайхан сумын хогийн цэгт төвлөрүүллээ.