Тарваганы нүүдлийг сааруулж 5 мануухай хийж байршуулан хужир, ашигт долооц тавьсан.

4 хөдөлгөөнт камер байршуулж ажиглалт хийсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now