Дроноор янгир ямаа, аргаль хонь, хар сүүлт, цагаан зээрийн бичлэг хийж нийт 8 бичлэгийг иргэдэд сурталчлах ажлыг хамгаалалтын захиргааны групп болон БОАЖЯ-ны facebook хаяг, ИГЧБЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны facebook хаягаар сурталчилсан.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now