Аргаль хонь /хурга/, янгир ямаа /ишиг/, хар сүүлт, ооч ёл, галт сүүл, эрээн хавирга, ногтруу, нөмрөг тас, могой, начин шонхор, чоно, тарвага, цагаан зээр зэрэг нийт 13 амьтанг төрөл бүрээр нь зурагжуулж, иргэдэд сурталчилж ажилласан. Цаашид судалгааны ажил болон мэдээ, сурталчилгаанд ашиглах зургийн санг бүрдүүлсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now