Цогцолборт газарт хууль бусаар жонш ухаж болзошгүй газруудад Гурвансайхан сумын БОХУБ, Цагдаатай хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгуулж 374 км явж шөнийн эргүүл, хяналт шалгалтыг хийхэд Нүхтийн талбай техникээр ухагдсан байсныг координат цэгийг авч тэмдэглэж эргүүл хяналтыг эрчимжүүлж ажилласан.