Их газрын БЦГ-ын Ёрвон, Ихрийн хад, Тэвшийн хяр, Баруунсайхан уул, Нарийны уулд  1.3 тонн өвс зэрлэг амьтдад тараан байршууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now