Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөлтийн арга зүйн 3 өдрийн сургалтанд хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэнгүүд цахимаар хамрагдлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now