Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид Их газрын чулуунд нийт 5 цэгт 1 тонн өвс зэрлэг амьтдад тавьж биотехникийн арга хэмжээ авлаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now