Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид тарваганы амьдрах, өсөн үржих нөхцөлийг хангах зорилгоор тарваганы идэвхтэй 6 цэгт 9 тонн ус задгайлан усалгаа хийж биотехникийн арга хэмжээ авлаа.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now