Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид уулын туруутан амьтдын тооллого судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Байгалийн унаган төрхийг хадгалахад нийцүүлэн байгальд сөрөг нөлөөгүй арга хэлбэрээр уулын туруутан амьтдын тооллого судалгааг хийлээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now