ИГЧБЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид аялалын маршрутын дагуух үзмэрүүдийн чиглэл заасан эвдэсэн тэмдэгүүдийг засаж янзаллаа. Бурхантын агуй, Задгай театр, Лянх хад зэрэг модон тэмдэгүүдийг сэргээж янзаллаа.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now