Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид Их газрын чулууны ууланд Баян булагийн эхийг хамгаалж, хүн, мал амьтан бохирдуулахгүйгээр хашиж,  ундаргыг хамгаалж, урсацыг сайжруулан ажиллалаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now