Дундговь аймгийн улсын чанартай автозамын дагуу 8 түмэн мод тарих арга хэмжээнд хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид мод тарилаа. Мөн тарисан модоо арчилах, усалгаа хийж хариуцан ажиллаж байна. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now