Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран 2.000.000 төгрөгний шагналын сантай Дундговь аймгийн үзэсгэлэнт газар нутаг, ахуй соёлыг харуулсан гэрэл зургийн уралдааныг зарлалаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now