ЧУЛУУН ХААЛТ ХИЙЛЭЭ.

2021 оны 08 сарын 18

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын отоглох цэгийн ойролцоо автомашин орохыг хориглож, замыг чулуугаар хаалт хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now