Их газрын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид хууль бусаар ашигт малтмал олборлолтоос үүссэн эвдэрсэн газрын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now