Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Г.Дамдинсүрэн, байгаль хамгаалагч Д.Мөнх-Очир, Х.Эрдэнэбат, О.Эрдэнэ нар цогцолборт газарт идээшлэн амьдарч буй хөхтөн амьтдын байрлал, координат цэгийг тодорхойлж судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now