Хамгаалалтын захиргааны Байгаль хамгаалагчид хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эргүүл хяналт шалгалтыг байнгын хийж гүйцэтгэж байна. Эргүүл хяналт шалгалтын явцад Их газрын чулууны уулын хамгаалалттай бүсэд сэргээн нутагшуулсан тарваганы нүхнүүдэд иргэн Э- нь хавх тавьж хууль бус ан хийсэнг илрүүлж арга хэмжээ авсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now