Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газраар дайран өнгөрч буй хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтээс хөрсний доройтол, олон салаа зам үүсэх, тоосжилт, цөлжилт зэрэг асуудлууд ихээр гарч, зэрлэг амьтад дүрвэн дайжих, таатай амьтдрах, өсөх нөхцөл хумигдаж байна. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now