Байгаль хамгаалагчид хариуцан хамгаалдаг талбайдаа өнгөрсөн 10 дугаар сард гарах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж 55 удаагийн эргүүл хяналтыг хийсэн байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now