Их газрын чулууны тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүс Говь-Угтаал сумын ЗДТГ-ын цахим групп хуудсанд хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааг сурталчилсан нээлттэй мэдээллийн өдөрлөгийг цахимаар танилцуулж ажиллалаа. Тус мэдээллийн өдөрлөгөөр 2021 онд хамгаалалтын захиргааны хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд болон байгаль хамгаалагчдын ажлыг тус тус танилцууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now