Их газрын чулуу тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн Гурвансайхан сумын ЕБС-ийн дунд, ахлах ангийн сурагчдын дунд "Эх дэлхийгээ хайрлая" байгаль орчин, зэрлэг амьтдаа хамгаалах сэдэвт шүлгийн уралдааныг зохион байгууллаа. Уралдаанд нийт 31 шүлэг ирснээс 1-р байр 7б ангийн сурагч Б.Номин-Эрдэнэ, 2-р байр 6а ангийн сурагч М.Мөнхсанчир нар тус тус эзэлж өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлсээр шагналаа.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now