Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нар уулын туруутан амьтдын намрын тооллогыг хийж гүйцэтгэлээ. Гурвансайхан, Баруунсайхан, Нарийн уул, Баян, Түймэрт, Ихэр, Ёрвон, Хулгар, Өнөрбаян, Ерлөг уул зэрэг газруудаар тооллого хийлээ. Тооллогоор аргаль хонь 97 бодгаль,, янгир ямаа 99 бодьгал, хар сүүлт 12 бодгаль тус тус бүртгэгдлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now