СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2021 оны 12 сарын 13

Сайнцагаан сумын Мандал сургуулийн дотуур байрны 11 сурагчид экологийн боловсрол олгох чиглэлээр "Эх дэлхийгээ хайрлая" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын үеэр хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хүүхдүүдэд танилцуулж мэдээлэл хийсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now