Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид биотехникийн арга хэмжээ авахад шаардагдах өвс, хужир нөөцлөх агуулахыг барилаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now