Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хуулийн хэлэлцүүлгийг хамгаалалтын захиргаанаас зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт орчны бүсийн сумдын Засаг даргын тамгын газар, Мэргэжлийн хяналт газар, Ус цаг, уур, орчны шинжилгээний газар, Авто тээврийн үндэсний төв, Цагдаагийн газраас холбогдох албан тушаалтнууд оролцож санал, бодлоо оруулж хэлэлцлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now