СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

2021 оны 12 сарын 20

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан Аялал жуулчлалд байгаль хамгаалагчийн хөтөч хэрхэн хийх вэ, эко жорлон, жуулчны баазыг хэрхэн төлөвлөх сургалтанд хамрагдлаа. "Гайхамшигт говь" аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн Х.Түмэндэлгэр илтгэл тавьж, дадлага туршлагаа албан хаагч, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нарт хуваалцлаа.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now