Хөгнө-Тарнын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид ИГЧБЦГХЗахиргааны үйл ажиллагаатай танилцах, харилцан туршлага солилцох ажлын хүрээнд Их газрын чулууны Ерлөг ууланд зэрлэг амьтдад хужир тавьж хамтарсан биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now