2 тн хужирыг бэлтгэж Их газрын чулууны ууланд биотехникийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now