Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг сайжруулж 2 удаагийн биотехникийн ажлыг зохион байгуулж 1.4 тн өвсийг Их газрын чулууны уул, Гурвансайхан уул орчимд байршуулж биотехникийн арга хэмжээг авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now