ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

2022 оны 02 сарын 22

БЦГ-ын хамгаалалтын бүсээр дамжин өнгөрдөг хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулж холбогдох арга хэмжээг авлаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now