Биотехникийн арга хэмжээг зохион байгуулж хөдөлгөөн мэдрэгчтэй автомат камерыг байршуулж ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now