Дэлхийн усны өдөр, дэлхийн цаг уурын өдөртэй холбогдуулан ЕБС -н 150 сурагчдад усны ач холбогдол, усаа хэрхэн хэмнэх ,байгаль орчноо хайрлан хамгаалах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалт зохион байгуулснаар усыг хэмнэлттэй хэрэглэж хайрлан хамгаалах мэдлэг, мэдээллийг олгосон.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now