Хамгаалалтын бүсээр дамжин өнгөрдөг хүнд даацын авто машины тээвэрлэлтэд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Маршрут өөрчилж явсан 3 автомашины бичиг баримтыг хураан авч холбогдох арга хэмжээг авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now