өбө

2022 оны 06 сарын 17

  Жил бүрийн 5-р сарын 22-ны өдрийг НҮБ-аас олон улсын биологийн олон янз байдлын  өдөр болгон зарласан бөгөөд олон улсад 2000 оноос  манай улс 2010 оноос тэмдэглэж иржээ. Энэ өдрийг тэмдэглэхийн ач холбогдол нь биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах асуудалд ард иргэдийн анхаарал, санаачлагыг татах, тэр хэрээр амьтан ургамал байгаль орчноо хамгаалах хүслийг төрүүлэх, байгаль ногоон үзэл баримтлалын талаар ард иргэдэд боловсрол олгох зэрэг олон ач холбогдолтой.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now