өөө

2022 оны 06 сарын 17

Галлагааны улиралд галч, жижүүр нарт хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл байдлыг хангаж аливаа болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх, аюулгүй ажиллагааны дүрэм зааврыг танилцуулж өдөр бүр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулан ажжиллаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now