Баялаг төвийн сургагч багштай хамтран Говь-Угтаал, Гурвансайхан сумын ЕБС-ийн сурагчдад хог хаягдлын хор уршиг, ангиллын талаар сургалт зохион байгууллаа. Мөн Гурвансайхан сумын эко клубын сурагчид 1 өдрийг Их газрын чулууны ууланд байгаль орчноо хайрлан хамгаалах их үйлсэд үр бүтээлтэйгээр оролцож 1 га талбайд тарьсан чацарганы төгөлтэй танилцаж усалгааг хийж, их цэвэрлэгээний ажлыг хамгаалалтын захиргаатай хамтран зохион байгууллаа.
Сайхан сургалтыг хийж бидэнтэй хамтран ажилласан Баялаг төвийн багш ..Эрдэнэжаргалд баярлалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now