Хөрсний бохирдлоос сэргийлэх, зэрлэг амьтан болон ургамалд учирах сөрөг нөлөөллийг бууруулах түүнээс урьдчилан сэргийлэж эко клубын сурагчидтай хамтран хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид их цэвэрлэгээний ажил зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now